Eksplosionsrisikovurdering chomikuj

Opgaven med elektrostatisk jordforbindelse er at minimere risikoen for en eksplosion af brændbare stoffer på grund af en elektrostatisk gnist. Det er oftest forbundet i afdelingen for transport og forarbejdning af brandfarlige gasser, pulvere og væsker.

Elektrostatisk jordforbindelse kan have en anden form. De tungeste og mindst komplicerede modeller forbinder jordforbindelsen og ledningen. Mere avanceret og teknologisk avanceret er udstyret med en måde at beskytte jordforbindelsen på, hvorved det er muligt at dispensere eller transportere produktet, når jordingen forbliver korrekt forbundet.

Elektrostatiske jordforbindelser tages oftest under lastning eller losning af jernbane- og tankvogne, tanke, tønder, såkaldte big-bags eller elementer af procesinstallationer.

https://biov-tab.eu/dk/Bioveliss Tabs - En effektiv løsning til slankning uden at skulle gennemgå fedesugning

Som følge af fyldning eller tømning af tanke med forskelligt indhold (f.eks. Tanke med pulvere, granulater, væsker kan der skabes farlige elektrostatiske ladninger. Kilden til deres dannelse er desuden at blande, pumpe eller sprøjte brændbare stoffer. Elektriske ladninger skabes ved kontakt eller overførsel af individuelle partikler. Mængden af elektrisk ladning afhænger af de elektrostatiske egenskaber af overfladerne, der kommer i berøring med hinanden. Som et resultat af dit og dine pludselige forhold til jorden eller uopladet mål, kan du skabe en kort øjeblikkelig impuls, som bliver offentlig i en gnist situation.Manglende kontrol over gnistudladning kan antænde blandingen af gasser og luft, hvilket betyder en eksplosion eller en stor eksplosion. Elektrostatisk jordforbindelse eliminerer faren for eksplosion på grund af kontrolleret udladning af elektrostatiske ladninger.